Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án giao thông tại Phú Thọ và Tuyên Quang

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nhân dân khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nhân dân khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nhân dân khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nhân dân khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Công trường Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Công trường Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Công trường Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Công trường Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nhân dân khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nhân dân khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người dân huyện Thanh Ba khu Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi qua. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người dân huyện Thanh Ba khu Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi qua. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên cán bộ, công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên cán bộ, công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc tết công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc tết công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người dân khu Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người dân khu Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Sáng 25/1/2023 (4 Tết Quý Mão), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; thăm, chúc tết công nhân công trường và nhân dân khu tái định cư. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN