Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại biểu các tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại biểu các tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại biểu các tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại biểu các tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Diễn đàn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Diễn đàn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tham dự Diễn đàn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tham dự Diễn đàn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Sáng 19/3/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN