Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, triển khai nhiệm vụ mới sau Tết Nguyên đán

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên (trái) phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên (trái) phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Toàn cảnh phiên họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Toàn cảnh phiên họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Chiều 27/1/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN