Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ

  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chiều 21/11/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN