Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 9/10/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019 - 2022, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN