Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 14/1/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN