Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
Chiều 14/1/2020, tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN