Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Các doanh nghiệp nhận quyết định chủ trương đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Các doanh nghiệp nhận quyết định chủ trương đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến các doanh nghiệp nhận quyết định chủ trương đầu tư, ghi nhớ đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến các doanh nghiệp nhận quyết định chủ trương đầu tư, ghi nhớ đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến các doanh nghiệp nhận quyết định chủ trương đầu tư, ghi nhớ đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến các doanh nghiệp nhận quyết định chủ trương đầu tư, ghi nhớ đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Các doanh nghiệp nhận Bản ghi nhớ đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Các doanh nghiệp nhận Bản ghi nhớ đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
Sáng 15/1/2020, tại tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh với chủ đề "Trà Vinh - Tiềm năng cơ hội đầu tư và phát triển”. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN