Thủ tướng chủ trì sơ kết công tác chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2024

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Hội nghị sơ kết 6 tháng Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Hội nghị sơ kết 6 tháng Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo có công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo có công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Chiều 10/7/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 9 của Uỷ ban và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia, Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN