Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị Chính phủ với địa phương

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Đại diện các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ tham dự phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Đại diện các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ tham dự phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Đại diện các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ tham dự phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Đại diện các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ tham dự phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Sáng 3/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN