Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam

 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison tham quan dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Chiều 22/8/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm dự án Trường đua công thức 1 Việt Nam đang được triển khai xây dựng tại khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN