Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội xem xét dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và cho ý kiến về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng

 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Tạ Văn Hạ phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Tạ Văn Hạ phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Nguyễn Quang Dũng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Nguyễn Quang Dũng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Lưu Bình Nhưỡng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Lưu Bình Nhưỡng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Bùi Văn Xuyền phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Bùi Văn Xuyền phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Hiển phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Hiển phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Sáng 23/5/2020, Quốc hội tiếp tục họp trực tuyến với nội dung: Nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN