Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2021

 • Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Quốc hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Quốc hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức hải trình bày dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức hải trình bày dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Chiều 12/11/2020, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN