Quốc hội thảo luận ở tổ về kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN 6 tháng cuối năm 2021

 • Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tại buổi thảo luận tổ chiều 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tại buổi thảo luận tổ chiều 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hà Tĩnh, Tuyên Quang và TP. Hải Phòng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hà Tĩnh, Tuyên Quang và TP. Hải Phòng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại tổ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại tổ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 • Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Phước, Tây Ninh, Sóc Trăng thảo luận tại tổ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Phước, Tây Ninh, Sóc Trăng thảo luận tại tổ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Hận phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Hận phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Nguyễn Công Long thảo luận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Nguyễn Công Long thảo luận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Lâm Thành phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Lâm Thành phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Hoàng Anh Công phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Hoàng Anh Công phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Hoài Trung phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Hoài Trung phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Trịnh Xuân An thảo luận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Trịnh Xuân An thảo luận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Hải thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Hải thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Đôn Tuấn Phong thảo luận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Đôn Tuấn Phong thảo luận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hà Tĩnh, Tuyên Quang và TP. Hải Phòng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hà Tĩnh, Tuyên Quang và TP. Hải Phòng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đại Thắng thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đại Thắng thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Mai Khanh thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Mai Khanh thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Nguyễn Hữu Toàn thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Nguyễn Hữu Toàn thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Văn Cường thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Văn Cường thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Phan Đức Hiếu thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Phan Đức Hiếu thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Phú Yên thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Phú Yên thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Bảo thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Bảo thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Hiển thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Hiển thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng thảo luận ở tổ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu thảo luận tổ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu thảo luận tổ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Nguyễn Chu Hồi phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Nguyễn Chu Hồi phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lê Thanh Vân thảo luận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lê Thanh Vân thảo luận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lê Quân thảo luận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lê Quân thảo luận. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Bùi Thị Quỳnh Thơ phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Bùi Thị Quỳnh Thơ phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 22/7/2021, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN