Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
  Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
  Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN
  Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN
 • Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN
  Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN
 • Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN
  Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN
 • Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN
  Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chiều 8/4/2021, Quốc hội bỏ phiếu, thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN