Ninh Thuận phát triển Trung tâm Logistics quy mô hạng II tại Cảng biển tổng hợp Cà Ná

  • Trong ảnh: Cảng biển tổng hợp Cà Ná sẽ phát triển trở thành Trung tâm Logistics quy mô hạng II của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Trong ảnh: Cảng biển tổng hợp Cà Ná sẽ phát triển trở thành Trung tâm Logistics quy mô hạng II của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN
[23/06/2022 14:02:53] [23/06/2022 11:35:32] Để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định thực hiện lộ trình phát triển cụ thể theo từng năm. Trước mắt tỉnh sẽ xây dựng Trung tâm Logistics cấp khu vực, quy mô hạng II tại Cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam), nhằm hình thành một cụm liên hoàn hỗ trợ lẫn nhau gồm: Cảng cạn; Ga đường sắt; khu công nghiệp Cà Ná; tổng kho xăng dầu; qua đó để phát huy tối đa công năng của mỗi công trình; đồng thời hình thành chuỗi liên kết để cùng thúc đẩy kinh tế khu vực phía Nam, các khu công nghiệp, Cảng biển tổng hợp Cà Ná để nâng cao hiệu quả kết nối giữa tỉnh với các vùng kinh tế Đông Nam bộ và các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Từ nay đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận tập trung rà soát tình hình thực hiện và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics. Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai từng năm, tỉnh sẽ nghiên cứu thực tiễn, tổ chức xây dựng Đề án khoa học về “Phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh” đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN