Nghệ An: Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ thấp kỷ lục

 • Trong ảnh: Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ thấp kỷ lục gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  Trong ảnh: Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ thấp kỷ lục gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ tại khu vực xã Hữu Khuông trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  Trong ảnh: Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ tại khu vực xã Hữu Khuông trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ thấp kỷ lục do phải điều tiếp nước chống hạn cho hạ du. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  Trong ảnh: Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ thấp kỷ lục do phải điều tiếp nước chống hạn cho hạ du. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ thấp kỷ lục do phải điều tiếp nước chống hạn cho hạ du. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  Trong ảnh: Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ thấp kỷ lục do phải điều tiếp nước chống hạn cho hạ du. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ thấp kỷ lục do phải điều tiếp nước chống hạn cho hạ du. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  Trong ảnh: Mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ thấp kỷ lục do phải điều tiếp nước chống hạn cho hạ du. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lòng hồ cạn nước khiến việc đi lại, vận chuyển của người dân khó khăn. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  Trong ảnh: Lòng hồ cạn nước khiến việc đi lại, vận chuyển của người dân khó khăn. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lớp bùn sâu hiện ra khi lòng hô cạn nước. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  Trong ảnh: Lớp bùn sâu hiện ra khi lòng hô cạn nước. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ tạ khu vực xã Hữu Khuông trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  Trong ảnh: Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ tạ khu vực xã Hữu Khuông trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Đất dưới lòng hồ nứt nẻ, trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
  Trong ảnh: Đất dưới lòng hồ nứt nẻ, trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
 • Trong ảnh: Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ tại khu vực xã Hữu Khuông trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  Trong ảnh: Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ tại khu vực xã Hữu Khuông trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
Nắng nóng kéo dài liên lục trong thời gian vừa qua cộng với lượng nước thượng nguồn đổ về ít khiến mực nước ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương (Nghệ An) xuống thấp kỷ lục so với những năm trước, chỉ còn 155.5m. Đặc biệt, một số khu vực như ở xã Hữu Khuông lòng hồ cạn đến mức trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN