Lễ giới thiệu cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

 • Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày sách. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày sách. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Quang cảnh Lễ giới thiệu cuốn sách
  Quang cảnh Lễ giới thiệu cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng". Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Các đại biểu được tặng sách
  Các đại biểu được tặng sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng". Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Quang cảnh Lễ giới thiệu cuốn sách
  Quang cảnh Lễ giới thiệu cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng". Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có đóng góp trong công tác biên soạn, xuất bản cuốn sách. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có đóng góp trong công tác biên soạn, xuất bản cuốn sách. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Các đại biểu được tặng sách
  Các đại biểu được tặng sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng". Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Kỷ niệm chương tặng GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (bên trái) và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Kỷ niệm chương tặng GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (bên trái) và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu trưng bày sách với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu trưng bày sách với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Chiều 30/11/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng". Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN