Lễ công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2019

 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng và Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình trao danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2019. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng và Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình trao danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2019. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ban tổ chức trao Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho các đề cử xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ban tổ chức trao Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho các đề cử xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ban tổ chức trao Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho các đề cử xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ban tổ chức trao Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho các đề cử xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ban tổ chức trao Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho các đề cử xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ban tổ chức trao Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho các đề cử xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng (phải) và Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình trao Danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2019 cho Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng (phải) và Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình trao Danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2019 cho Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng (phải) và Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình trao Danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2019 cho Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng (phải) và Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình trao Danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2019 cho Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng (phải) và Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình trao Danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2019 cho Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng (phải) và Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình trao Danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2019 cho Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ban tổ chức trao Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho các đề cử xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ban tổ chức trao Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho các đề cử xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm (phải) và Phó Chủ tịch VINASA Nguyễn Đình Thắng trao Danh hiệu Sao Khuê cho các đề cử xuất sắc 2019. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm (phải) và Phó Chủ tịch VINASA Nguyễn Đình Thắng trao Danh hiệu Sao Khuê cho các đề cử xuất sắc 2019. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Sáng 21/4/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2019. Năm nay, 94 đề cử xuất sắc được Hội đồng bình chọn Danh hiệu Sao khuê 2019, trong đó có 10 đề cử xuất sắc nhất, gồm 9 sản phẩm và 1 dịch vụ để trao Danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2019. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN