Đại hội XIII của Đảng: Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương

 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương . Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương . Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh : Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai với các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai với các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Trương Thị Mai với các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Trương Thị Mai với các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương . Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương . Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương . Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương . Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương . Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương . Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Chiều 8/4/2021, Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương được tổ chức tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ công bố. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN