Họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

 • Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì họp báo Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì họp báo Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Mạnh Hùng Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội Đảng XIII trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Mạnh Hùng Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội Đảng XIII trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: TTXVN
 • Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp tại họp báo. Ảnh: TTXVN
  Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp tại họp báo. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp tại họp báo. Ảnh: TTXVN
  Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp tại họp báo. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 22/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Họp báo Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN