Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ V

 • Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Sáng 14/1/2022, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ V, khóa VI. nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chủ trì. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN