Đóng điện vận hành công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình

 • Trong ảnh: Công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
  Trong ảnh: Công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
 • Trong ảnh: Công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
  Trong ảnh: Công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
 • Trong ảnh: Công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
  Trong ảnh: Công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
 • Trong ảnh: Lễ cắt băng khánh thành công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
  Trong ảnh: Lễ cắt băng khánh thành công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
 • Trong ảnh: Công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
  Trong ảnh: Công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
 • Trong ảnh: Công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
  Trong ảnh: Công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đi vào đóng điện vận hành. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
Ngày 28/7/2020, sau gần 2 tháng thi công với sự cố gắng của Chủ đầu tư, sự hỗ trợ tối đa của Công ty Điện lực Quảng Bình, công trình điện mặt trời mái nhà lớn nhất tỉnh Quảng Bình đã chính thức đưa công trình đóng điện vận hành. Công trình dự án điện mặt trời mái nhà SMETECH có tổng công suất lắp đặt là 926,28 kWp với tổng kinh phí đầu tư ước tính khoảng 13 tỷ đồng. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN