Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Sáng 1/12/2022, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn làm việc với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN