Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Việt Nam – Đức 2020

 • Trong ảnh: Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Guido Gildner phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Guido Gildner phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn kinh tế. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn kinh tế. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn kinh tế. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn kinh tế. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Nguyễn Trúc Lê phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Nguyễn Trúc Lê phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Giám đốc Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom tại Việt Nam Andreas Stoffers phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Giám đốc Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom tại Việt Nam Andreas Stoffers phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Ngày 12/11/2020, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom (CH Liên bang Đức) tổ chức Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Việt Nam – Đức 2020. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN