COVID-19: Vĩnh Phúc cách ly thôn Tiền Phong phòng chống dịch bệnh COVID-19

 • Trong ảnh: Một chốt kiểm soát cách ly y tế tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Một chốt kiểm soát cách ly y tế tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Một chốt kiểm soát cách ly y tế tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Một chốt kiểm soát cách ly y tế tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn công tác của UBND huyện Bình Xuyên kiểm tra các chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn công tác của UBND huyện Bình Xuyên kiểm tra các chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn công tác của UBND huyện Bình Xuyên kiểm tra các chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn công tác của UBND huyện Bình Xuyên kiểm tra các chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên kiểm tra các chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên kiểm tra các chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Tối 4/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 1045/QĐ - BCĐ ngày 4/5/2021. Thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc để phòng chống dịch bệnh COVID-19. 7 chốt kiểm soát được lập, và toàn bộ thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên ,Vĩnh Phúc sẽ thực hiện cách ly y tế kể từ 20 giờ ngày 4/5/2021. thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, một thời gian cách ly có thể kéo dài hơn. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN