Công ty TNHH Vũ Thịnh (Bắc Giang) chủ động nguồn nguyên liệu, ổn định sản xuất

 • Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Chế biến gỗ tại nhà máy của Công ty TNHH Vũ Thịnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Để đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu gỗ cho sản xuất, nhiều năm qua, Công ty TNHH Vũ Thịnh ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ký hợp đồng với các hợp tác xã và người trồng rừng, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất khép kín từ trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ rừng trồng bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường. Mỗi tháng, Công ty chế biến khoảng 2.500 m3 gỗ thanh nguyên liệu, tiêu thụ thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm cho gần 50 lao động tại chỗ và hơn 300 lao động ở các vùng rừng trồng của địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN