Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo và các đại biểu tham dự buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo và các đại biểu tham dự buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo và Đoàn đại biểu Thượng viện Hioa Kỳ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo và Đoàn đại biểu Thượng viện Hioa Kỳ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng ảnh lưu niệm cho Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng ảnh lưu niệm cho Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng vật phẩm lưu niệm cho Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng vật phẩm lưu niệm cho Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 26/5/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo, Uỷ viên cấp cao đại diện cho Đảng Cộng hoà tại Uỷ ban Tài chính, Uỷ viên Uỷ ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, Uỷ ban Ngân sách, Uỷ ban hỗn hợp về thuế thuộc Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN