Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thủ đô Seoul, tiếp tục chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

 • Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đông đảo cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đông đảo cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức -
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức -
 • Trong ảnh: Đông đảo cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đông đảo cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được tổ chức long trọng tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được tổ chức long trọng tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đông đảo cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đông đảo cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đông đảo cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đông đảo cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chiều 5/12/2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Busan đến Thủ đô Seoul, tiếp tục chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN