Cảng Hậu Giang đón tấn hàng thứ một triệu

  • Bốc xếp tấn hàng thứ 1 triệu tấn tại Cảng Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
    Bốc xếp tấn hàng thứ 1 triệu tấn tại Cảng Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
  • Bốc xếp tấn hàng thứ 1 triệu tấn tại Cảng Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
    Bốc xếp tấn hàng thứ 1 triệu tấn tại Cảng Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
  • Bốc xếp tấn hàng thứ 1 triệu tấn tại Cảng Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
    Bốc xếp tấn hàng thứ 1 triệu tấn tại Cảng Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
Chiều 8/12/2023, tại bến cảng tổng hợp của Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ hàng hải Hậu Giang (VIMC), Khu công nghiệp Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang đã tiếp nhận đón tấn hàng thứ 1.000.000 tấn cập cảng. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN