Bộ trưởng Quốc phòng Anh Robert Ben Lobban Wallace thăm chính thức Việt Nam

 • Trong ảnh: Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace tại Lễ đón. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace tại Lễ đón. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace chụp ảnh chung với đại biểu hai nước. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace chụp ảnh chung với đại biểu hai nước. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Sáng 22/7/2021, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón và hội đàm với Ngài Robert Ben Lobban Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN