Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế tăng cường tuần tra, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

 • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô tuần tra đường bờ biển ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô tuần tra đường bờ biển ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho ngư dân ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho ngư dân ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho ngư dân ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho ngư dân ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô tuần tra đường bờ biển ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô tuần tra đường bờ biển ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô tuần tra đường bờ biển ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô tuần tra đường bờ biển ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Tăng cường tuần tra và đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho ngư dân là một trong những nội dung quan trọng mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển triển khai, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN