Bộ đội Biên phòng An Giang tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

 • Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
  Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch, không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch, không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch, không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
  Trong ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch, không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng triển khai tuần tra theo kế hoạch ở khu vực biên giới Tây Nam. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng triển khai tuần tra theo kế hoạch ở khu vực biên giới Tây Nam. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch, không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch, không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Các lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 họp để triển khai kế hoạch tuần tra. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Các lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 họp để triển khai kế hoạch tuần tra. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng triển khai đi tuần tra theo kế hoạch tại khu vực biên giới Tây Nam. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng triển khai đi tuần tra theo kế hoạch tại khu vực biên giới Tây Nam. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch, không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch, không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng triển khai tuần tra theo kế hoạch tại khu vực cột mốc 247. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng triển khai tuần tra theo kế hoạch tại khu vực cột mốc 247. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN
 • Trong ảnh: Ngày cũng như đêm, Bộ đội Biên phòng An Giang đều đảm bảo quân số ứng trực, triển khai tuần tra theo kế hoạch. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
  Trong ảnh: Ngày cũng như đêm, Bộ đội Biên phòng An Giang đều đảm bảo quân số ứng trực, triển khai tuần tra theo kế hoạch. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng An Giang triển khai tuần tra đêm theo kế hoạch. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng An Giang triển khai tuần tra đêm theo kế hoạch. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng An Giang triển khai tuần tra theo kế hoạch tại cột mốc 247, khu vực biên giới Tây Nam. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng An Giang triển khai tuần tra theo kế hoạch tại cột mốc 247, khu vực biên giới Tây Nam. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch, không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
  Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, các đường mòn lối mở, kênh rạch, không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở khu vực biên giới Tây Nam, lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo ứng trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm dọc tuyến biên giới nhằm ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Ảnh: Phạm Hậu, Vũ Sinh – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN