Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Sáng 23/5/2020, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện một số bộ, ban, ngành có liên quan về công tác quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN