Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ra mắt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ra mắt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày Báo cáo tổng hợp và tiếp thu ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày Báo cáo tổng hợp và tiếp thu ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội. Ảnh: TTXVN
Chiều 20/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ đến dự Lễ bế mạc. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN