Bắt đầu tiến hành tẩy độc khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông

 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai lực lượng giải phóng hiện trường trước khi tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai lực lượng giải phóng hiện trường trước khi tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai thiết bị lấy mẫu chuẩn bị tẩy độc tại khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai thiết bị lấy mẫu chuẩn bị tẩy độc tại khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn xe chuyên dụng của Binh chủng Hóa học vào trong khuôn viên của Công ty Rạng Đông để tiến hành công tác tẩy độc. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn xe chuyên dụng của Binh chủng Hóa học vào trong khuôn viên của Công ty Rạng Đông để tiến hành công tác tẩy độc. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Phương tiện, dụng cụ chuyên dùng phục vụ thu gom chất thải và xử lý tẩy độc được tập kết tại hiện trường. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phương tiện, dụng cụ chuyên dùng phục vụ thu gom chất thải và xử lý tẩy độc được tập kết tại hiện trường. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai lực lượng giải phóng hiện trường trước khi tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai lực lượng giải phóng hiện trường trước khi tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai lực lượng giải phóng hiện trường trước khi tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai lực lượng giải phóng hiện trường trước khi tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai lực lượng vào thu gom chất thải, giải phóng hiện trường trước khi tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai lực lượng vào thu gom chất thải, giải phóng hiện trường trước khi tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Sau khi thu gom chất thải, toàn bộ khu vực mặt nền kho xưởng bị cháy sẽ được lực lượng Binh chủng Hóa học tẩy độc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Sau khi thu gom chất thải, toàn bộ khu vực mặt nền kho xưởng bị cháy sẽ được lực lượng Binh chủng Hóa học tẩy độc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên Công ty URENCO 10 thu gom, tháo dỡ chất thải sau vụ cháy để vận chuyển ra ngoài. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên Công ty URENCO 10 thu gom, tháo dỡ chất thải sau vụ cháy để vận chuyển ra ngoài. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học chuẩn bị tiến hành xử lý tẩy độc khu vực cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học chuẩn bị tiến hành xử lý tẩy độc khu vực cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thiết bị quan trắc đặt tại Công ty Rạng Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thiết bị quan trắc đặt tại Công ty Rạng Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng của Công ty Rạng Đông tham gia hỗ trợ quá trình xử lý tẩy độc khu vực nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng của Công ty Rạng Đông tham gia hỗ trợ quá trình xử lý tẩy độc khu vực nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tiến hành tẩy độc mặt nền nhà xưởng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng sẽ khoanh vùng để tiến hành tẩy độc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng sẽ khoanh vùng để tiến hành tẩy độc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai thiết bị lấy mẫu chuẩn bị tảy độc tại khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai thiết bị lấy mẫu chuẩn bị tảy độc tại khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai thiết bị lấy mẫu chuẩn bị tảy độc tại khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Binh chủng Hoá học triển khai thiết bị lấy mẫu chuẩn bị tảy độc tại khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Rất đông phóng viên các cơ quan báo chí đã có mặt bên ngoài cổng Công ty Rạng Đông để đưa tin về sự kiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong nửa tháng qua, từ ngày 28/8. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Rất đông phóng viên các cơ quan báo chí đã có mặt bên ngoài cổng Công ty Rạng Đông để đưa tin về sự kiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong nửa tháng qua, từ ngày 28/8. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Sáng 12/9/2019, các đơn vị chức năng của quận Thanh Xuân phối hợp với Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ hạt nhân, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng), Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 10 (URENCO 10) đã có mặt tại khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để tiến hành quy trình xử lý, tẩy độc. Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp tiến hành tẩy độc và hướng dẫn, giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý chất thải do vụ cháy để lại cũng như quy trình tẩy độc để bảo đảm việc thu gom, xử lý theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo hiệu quả. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN