Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản các dân tộc Sơn La

 • Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia nối vòng xòe đoàn kết. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia nối vòng xòe đoàn kết. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Ban tổ chức đi thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  Ban tổ chức đi thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Ban tổ chức đi thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  Ban tổ chức đi thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình
  Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình "Nâng bước em tới trường" cho 7 học sinh được Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ; trao 10 phần quà cho các cháu trong mô hình "Con nuôi của các Đồn Biên phòng"; trao 1 tặng nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ. Tổng giá trị của chương trình năm 2020 là 650 triệu đồng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình
  Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã đến tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã đến tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Chương trình tổ chức các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ, kéo co và thi gói bánh chưng, giã bánh dày... Ảnh; Diệp Anh - TTXVN
  Chương trình tổ chức các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ, kéo co và thi gói bánh chưng, giã bánh dày... Ảnh; Diệp Anh - TTXVN
 • Chương trình tổ chức các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ, kéo co và thi gói bánh chưng, giã bánh dày... Ảnh; Diệp Anh - TTXVN
  Chương trình tổ chức các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ, kéo co và thi gói bánh chưng, giã bánh dày... Ảnh; Diệp Anh - TTXVN
 • Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã đến tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã đến tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Chương trình tổ chức các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ, kéo co và thi gói bánh chưng, giã bánh dày... Ảnh; Diệp Anh - TTXVN
  Chương trình tổ chức các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ, kéo co và thi gói bánh chưng, giã bánh dày... Ảnh; Diệp Anh - TTXVN
 • Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã đến tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã đến tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình
  Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia thi gói bánh chưng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia thi gói bánh chưng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình
  Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình
  Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình
  Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình
  Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Đêm giao lưu văn nghệ thắm tình đoàn kết, nghĩa tình quân dân nơi biên giới Mường Sai với chủ đề
  Đêm giao lưu văn nghệ thắm tình đoàn kết, nghĩa tình quân dân nơi biên giới Mường Sai với chủ đề "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia thi gói bánh chưng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia thi gói bánh chưng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình
  Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Chương trình thu hút đông sự tham gia của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
  Chương trình thu hút đông sự tham gia của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình
  Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình "Nâng bước em tới trường" cho 7 học sinh được Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ; trao 10 phần quà cho các cháu trong mô hình "Con nuôi của các Đồn Biên phòng"; trao 1 tặng nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ. Tổng giá trị của chương trình năm 2020 là 650 triệu đồng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình
  Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình "Nâng bước em tới trường" cho 7 học sinh được Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ; trao 10 phần quà cho các cháu trong mô hình "Con nuôi của các Đồn Biên phòng"; trao 1 tặng nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ. Tổng giá trị của chương trình năm 2020 là 650 triệu đồng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình
  Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình "Nâng bước em tới trường" cho 7 học sinh được Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ; trao 10 phần quà cho các cháu trong mô hình "Con nuôi của các Đồn Biên phòng"; trao 1 tặng nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ. Tổng giá trị của chương trình năm 2020 là 650 triệu đồng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
 • Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình
  Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình "Nâng bước em tới trường" cho 7 học sinh được Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ; trao 10 phần quà cho các cháu trong mô hình "Con nuôi của các Đồn Biên phòng"; trao 1 tặng nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ. Tổng giá trị của chương trình năm 2020 là 650 triệu đồng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Trong ngày 18-19/1/2010, tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' cho gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Chương trình nhằm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương không để hộ dân nghèo nào trên địa bàn Bộ đội Biên phòng phụ trách bị đói trong những ngày Tết. Chương trình cũng góp phần tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh, giúp quần chúng nhân dân thêm yêu bản làng, yêu đất nước, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN