Xây dựng nông thôn mới: Huyện Phù Cừ (Hưng Yên) phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2020

 • Trong ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Tam Đan, huyện Phù Cừ khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Tam Đan, huyện Phù Cừ khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình theo tiêu chí NTM ở thôn Quang Yên, xã Nhật Quang, huyện Phù Cù. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình theo tiêu chí NTM ở thôn Quang Yên, xã Nhật Quang, huyện Phù Cù. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Tân An Phát, xã Nhật Quang thả nuôi nhiều loại cá theo công nghệ mới sông trong ao, mỗi năm thu hoạch 60 tấn cá các loại, doanh thu gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Tân An Phát, xã Nhật Quang thả nuôi nhiều loại cá theo công nghệ mới sông trong ao, mỗi năm thu hoạch 60 tấn cá các loại, doanh thu gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Tân An Phát, xã Nhật Quang thả nuôi nhiều loại cá theo công nghệ mới sông trong ao, mỗi năm thu hoạch 60 tấn cá các loại, doanh thu gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Tân An Phát, xã Nhật Quang thả nuôi nhiều loại cá theo công nghệ mới sông trong ao, mỗi năm thu hoạch 60 tấn cá các loại, doanh thu gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Khám bệnh cho nhân dân tại Trạm Y tế xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Khám bệnh cho nhân dân tại Trạm Y tế xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ học vẽ tô màu của trẻ lớp 5 tuổi, trường Mầm non Phan Sào Nam, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học vẽ tô màu của trẻ lớp 5 tuổi, trường Mầm non Phan Sào Nam, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ học hát của trẻ 5 tuổi, trường Mầm non Phan Sào Nam, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học hát của trẻ 5 tuổi, trường Mầm non Phan Sào Nam, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang mô hình chăn nuôi bò thịt theo tiêu chí NTM của gia đình anh Nguyễn Văn Dương, thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang mô hình chăn nuôi bò thịt theo tiêu chí NTM của gia đình anh Nguyễn Văn Dương, thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang mô hình chăn nuôi bò thịt theo tiêu chí NTM của gia đình anh Nguyễn Văn Dương, thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang mô hình chăn nuôi bò thịt theo tiêu chí NTM của gia đình anh Nguyễn Văn Dương, thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Trường THCS Tam Đa, xã Tam Đan, huyện Phừ Cừ được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Trường THCS Tam Đa, xã Tam Đan, huyện Phừ Cừ được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Hộ nông dân Nguyễn Văn Đức, thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ chuyển đổi cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả theo tiêu chí NTM. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Hộ nông dân Nguyễn Văn Đức, thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ chuyển đổi cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả theo tiêu chí NTM. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó tăng trưởng kinh tế luôn giữ mức cao và ổn định. Đến nay, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, phấn đấu về đích trong năm 2020; các xã đã đạt chuẩn NTM phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN