Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Lý luận Trung ương

  • Trong ảnh: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Sáng 9/11/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 11 với chủ đề: "Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới". Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn chủ trì kỳ họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN