Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các cá nhân nhận Bằng khen là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các cá nhân nhận Bằng khen là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các cá nhân nhận Bằng khen là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các cá nhân nhận Bằng khen là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen cho các cá nhân là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen cho các cá nhân là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí  Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen cho các cá nhân là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí  Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen cho các cá nhân là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí  Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen cho các cá nhân là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí  Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen cho các cá nhân là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các cá nhân nhận Bằng khen là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các cá nhân nhận Bằng khen là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Ban kinh tế Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Ban kinh tế Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí  Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí  Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu quốc tế dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu quốc tế dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu quốc tế đến dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu quốc tế đến dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu các Ban, bộ, ngành đến dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu các Ban, bộ, ngành đến dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Sáng 15/7/2020, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN