Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 • Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Chiều 16/9/2019, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN