Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện NQ 33-NQ/TW (khóa XI)

 • Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
 • Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
 • Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Ngày 20/4/2019, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN