VinEco Hà Nam tiên phong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 • Thu hoạch rau trên cánh đồng sản xuất liên kết với nông dân ở xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Thu hoạch rau trên cánh đồng sản xuất liên kết với nông dân ở xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Thu hoạch rau trên cánh đồng sản xuất liên kết với nông dân ở xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Thu hoạch rau trên cánh đồng sản xuất liên kết với nông dân ở xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Thu hoạch rau trên cánh đồng sản xuất liên kết với nông dân ở xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Thu hoạch rau trên cánh đồng sản xuất liên kết với nông dân ở xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Thu hoạch rau trên cánh đồng sản xuất liên kết với nông dân ở xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Thu hoạch rau trên cánh đồng sản xuất liên kết với nông dân ở xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Công ty WinEco Hà Nam mỗi ngày cung cấp 260 - 300 tấn sản phẩm rau các loại, tạo việc làm cho 260 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Công ty WinEco Hà Nam mỗi ngày cung cấp 260 - 300 tấn sản phẩm rau các loại, tạo việc làm cho 260 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Công ty WinEco Hà Nam mỗi ngày cung cấp 260 - 300 tấn sản phẩm rau các loại, tạo việc làm cho 260 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Công ty WinEco Hà Nam mỗi ngày cung cấp 260 - 300 tấn sản phẩm rau các loại, tạo việc làm cho 260 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Công ty WinEco Hà Nam mỗi ngày cung cấp 260 - 300 tấn sản phẩm rau các loại, tạo việc làm cho 260 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Công ty WinEco Hà Nam mỗi ngày cung cấp 260 - 300 tấn sản phẩm rau các loại, tạo việc làm cho 260 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Sản phẩm rau mang thương hiệu
  Sản phẩm rau mang thương hiệu "Rau sạch WinEco" có mặt ở hệ thống siêu thị Win mart và Win mart+ trên khắp cả nước. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Chăn sóc cây trồng trong nhà màng của công ty WinEco Hà Nam, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Chăn sóc cây trồng trong nhà màng của công ty WinEco Hà Nam, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Khu vực sản xuất cây giống của công ty WinEco Hà Nam, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Khu vực sản xuất cây giống của công ty WinEco Hà Nam, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco Hà Nam triển khai sản xuất lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích 227 ha ở xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam với mục tiêu phát triển thành vùng sản xuất nguyên liệu tập trung ứng dụng công nghệ cao phục vụ chế biến và xuất khẩu, đồng thời hình thành trung tâm nghiên cứu chọn tạo, khôi phục, cải tạo các giống bản địa đặc sản, tư vấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Hiện mỗi tháng Công ty cung cấp 260 – 300 tấn sản phẩm rau, củ, quả đến hệ thống siêu thị Win mart và Win mart+ trên toàn quốc. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN