Việt Nam - New Zealand ký kết chương trình hành động giai đoạn 2021-2024

 • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký chương trình hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký chương trình hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta ký kết theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta ký kết theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký chương trình hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký chương trình hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Sáng 8/12/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta ký kết chương trình hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN