Việt Nam dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

 • Trong ảnh: Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Sáng 8/4/2021, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN