Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Việt Nam chủ trì cuộc họp đại sứ các nước Cấp cao Đông Á

 • Trong ảnh: Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
 • Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
 • Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
 • Trong ảnh: Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN, chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN, chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS) tham dự cuộc họp. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
  Trong ảnh: Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS) tham dự cuộc họp. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta
Ngày 13/2/2020, tại Ban Thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia, diễn ra cuộc họp đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Đây là cuộc họp đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam với mục đích kiểm điểm các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ EAS. Tại cuộc họp, các nước tham gia EAS hoan nghênh chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam và khẳng định ủng hộ các ưu tiên của Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và ASEAN trong việc hiện thực hoá những ưu tiên này, cũng như các sáng kiến và hoạt động do Việt Nam đề xuất nhân kỷ niệm 15 năm thành lập EAS (2005-2020) và định hướng cho sự phát triển của EAS trong những thập kỷ tiếp theo. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN