Việt - Đức hợp tác xây dựng Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông tại Long An

  • Trong ảnh: Thị trưởng thành phố Leipzig, ông Burkhardt Jung (thứ 3, từ phải sang) phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
    Trong ảnh: Thị trưởng thành phố Leipzig, ông Burkhardt Jung (thứ 3, từ phải sang) phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
  • Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn Aone Deutschland AG của Đức và Công ty Cổ phần nước AquaOne của Việt Nam ký thỏa thuận khung xây dựng Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông tại Long An. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
    Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn Aone Deutschland AG của Đức và Công ty Cổ phần nước AquaOne của Việt Nam ký thỏa thuận khung xây dựng Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông tại Long An. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
  • Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn Aone Deutschland AG của Đức và Công ty Cổ phần nước AquaOne của Việt Nam ký thỏa thuận khung xây dựng Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông tại Long An. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
    Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn Aone Deutschland AG của Đức và Công ty Cổ phần nước AquaOne của Việt Nam ký thỏa thuận khung xây dựng Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông tại Long An. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
Ngày 12/3/2021, tại thành phố Leipzig, bang Saschen (CHLB Đức), đại diện Tập đoàn Aone Deutschland AG của Đức và Công ty Cổ phần nước AquaOne của Việt Nam đã ký thỏa thuận khung tổng thầu xây dựng Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông ở Long An. Với tổng số vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 200.000 m3/ngày đêm, dự kiến vận hành thương mại vào quý 1/2023; giai đoạn 2 (đến năm 2025) là 300.000 m3/ngày đêm. Tổng công suất lắp đặt của nhà máy có thể đạt 1,2 triệu m3/ngày đêm sau khi hoàn thành các giai đoạn đầu tư. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN