Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trình bày tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trình bày tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Tiếp tục Phiên họp thứ 26, chiều 18/9/2023, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN