Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Phòng thủ dân sự

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày Tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày Tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và đại biểu dự phiên họp. Ảnh; Doãn Tấn - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và đại biểu dự phiên họp. Ảnh; Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh; Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh; Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày Tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày Tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, chiều 22/9/2022, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN