UBTV Quốc hội xem xét một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày tờ trình. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày tờ trình. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chiều 8/12). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chiều 8/12). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chiều 8/12). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chiều 8/12). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Chiều 8/12/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 6 để xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hành miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan; tiếp tục cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN